กำลังอ่าน :
เปิด ‘ตลาดหลวงปู่ทวด’ ตามนโยบาย ‘ตลาดประชารัฐต้องชม’ ของนายกฯ
เขียนโดย : WorkpointNews
LATEST
OUR PICKS
HOT
ข่าวเศรษฐกิจ

เปิด ‘ตลาดหลวงปู่ทวด’ ตามนโยบาย ‘ตลาดประชารัฐต้องชม’ ของนายกฯ

View 3 นาที 5 ธันวาคม 2017
เขียนโดย
WorkpointNews
SHARE
COMMENT

ระเด็นคือ- กระทรวงพานิชย์ เดินหน้าเปิด “ตลาดประชารัฐต้องชม” สร้างรายได้แก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ชี้ จ.อยุธยา มีรายได้ประชากรต่อหัวสูงเป็นลำดับ 2 ของประเทศ รองจากอันดับ 1 กรุงเทพมหานคร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (5 ธ.ค. 60) ที่ตลาดหลวงปู่ทวด อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา น.ส.รัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพานิชย์ เป็นประธานเปิด “ตลาดประชารัฐต้องชม” โดยมีนางสุวรรณา ชนินทร์วณิชย์ พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

น.ส.รัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพานิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้คัดเลือกตลาดหลวงปู่ทวดเป็นตลาดประชารัฐต้องชม ตามแนวนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ตลาดชุมชนหรือตลาดประชารัฐ เป็นแหล่งที่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการได้มีที่ค้าขาย มีที่ขายสินค้า เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจทางท้องถิ่น สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่หรือเกษตรกรในพื้นที่

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้คัดเลือกตลาดหลวงปู่ทวดเป็นตลาดประชารัฐต้องชม ตามแนวนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการตลาดประชารัฐเพื่อบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐในการส่งเสริมตลาดชุมชนโดยการพัฒนาตลาดใหม่และบริหารจัดการเพิ่มพื้นที่ในตลาดที่มีอยู่เดิม เพื่อให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายและมีพื้นที่ในการค้าขาย

จ.พระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ 209 ตำบล 1,459 หมู่บ้าน ประชากรรวม 810,767 คน 312,172 ครัวเรือน ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 475,795 บาทต่อปี สูงเป็นลำดับที่สี่ของประเทศและลำดับที่ 2 ของภาคกลาง ต่อจากกรุงเทพมหานครโดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวม 413,158 ล้านบาท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร รายได้ส่วนใหญ่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม โดยคิดเป็นร้อยละ 61.42 ของรายได้

กำลังโหลดบทความถัดไป...