กำลังอ่าน :
แนะตั้งองค์กรกลางดูแล ‘เงินออม’ เพื่อวัยเกษียณ
เขียนโดย : WorkpointNews
LATEST
OUR PICKS
HOT
ข่าวเศรษฐกิจ

แนะตั้งองค์กรกลางดูแล ‘เงินออม’ เพื่อวัยเกษียณ

View 3 นาที 5 ธันวาคม 2017
เขียนโดย
WorkpointNews
SHARE
COMMENT

ประเด็นคือ – นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะรัฐบาลตั้งองค์กรกลางดูแลการออมให้ประชาชนทุกคนมีเงินใช้ตอนเกษียณอายุ พร้อมเร่งตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ ดึงบริษัทขนาดใหญ่ที่มีลูกจ้าง 100 คนเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนก่อน เพื่อให้แรงงานนอกระบบมีเงินออมโดยเร็ว

วันที่ 5 ธ.ค. 2560 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบต่อภาระงบประมาณและเงินภาษีที่ต้องจ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุยามเกษียณ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จึงเสนอให้รัฐบาลตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาดูแลการออมเพื่อวัยเกษียณ เหมือนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. เพราะการออมเพื่อวัยเกษียณของแต่ละหน่วยงานยังไม่ถูกบูรณาการร่วมกัน

นายพิสิฐ ลี้อาธรรม นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กล่าวว่า หากรัฐบาลตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติภาคบังคับ(กบช.)ล่าช้าจะทำให้แรงงานนอกระบบหมดโอกาสออมเพื่อเกษียณอายุ ยิ่งออมเร็วขึ้น เงินสะสมจะมากขึ้น โดยจะเริ่มให้บริษัทส่งเงินสะสมใน กบช.ในปี 2562 และควรจะเริ่มจากบริษัทที่มีลูกจ้าง 100 คนขึ้นไปก่อน เชื่อว่าหากบริษัทเข้าร่วม กบช. จะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานในการดูแลความยั่งยืน และทำให้พนักงานลาออกน้อยลง แต่บริษัทต้องรับภาระต้นทุนสูงขึ้นด้วย

สำหรับอัตราการส่งเงินเข้า กบช. จะเริ่มที่ร้อยละ 3 ของค่าจ้าง เป็นอัตราที่ไม่สูงมาก หากบริษัทที่ยังไม่พร้อมรับภาระก็จะสามารถส่งในอัตรานี้ได้เมื่อมีการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ ภาคบังคับ ปริมาณเงินออมใหม่ผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะเติบโตช้าลง จากปัจจุบันขนาดกองทุนอยู่ที่ 1 ล้านล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาเพื่อไม่ให้มีผลกระทบหรือมีผลกระทบน้อยที่สุด

 

กำลังโหลดบทความถัดไป...