กำลังอ่าน :
เริ่ม 19 เม.ย. ! ขึ้นค่าผ่านทาง มอเตอร์เวย์ กทม. – พัทยา รถเก๋งจาก 60 เป็น 105 บาท
เขียนโดย : WorkpointNews
ข่าวเศรษฐกิจ

เริ่ม 19 เม.ย. ! ขึ้นค่าผ่านทาง มอเตอร์เวย์ กทม. – พัทยา รถเก๋งจาก 60 เป็น 105 บาท

View 3 นาที 4 มกราคม 2018
เขียนโดย
WorkpointNews
SHARE
COMMENT

ประเด็นคือ – มติคณะรัฐมนตรี อนุมัติค่าธรรมเนียม ผ่านทางมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ – เมืองพัทยา ใหม่ โดยรถยนต์ 4 ล้อ ขึ้นจาก 60 บาท เป็น 105 บาท เริ่มวันที่ 19 เมษายน เป็นต้นไป

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ครม.มีมติเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม การใช้ยานยนต์บนถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน กรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา (มอเตอร์เวย์) เพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมฯ ใหม่ ให้สอดคล้องกับการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในระบบปิด หลังได้ก่อสร้างปรับปรุงเสร็จ

โดยขยายช่องจราจรควบคุมทางเข้าออกเป็นระบบปิดแบบสมบูรณ์ ไม่ให้รถจากด้านนอกเข้ามาได้ และก่อสร้างด่านเก็บค่าเงินเพิ่มเติมในระบบปิด จำนวน 9 ด่าน

อัตราค่าธรรมเนียมใหม่

  • รถยนต์ 4 ล้อ จะจ่ายค่าผ่านทางเพิ่มเป็น 105 บาท จากปัจจุบันจ่ายที่ 60 บาท
  • รถยนต์ 6 ล้อ จะจ่ายค่าผ่านทางเพิ่มเป็น 170 บาท
  • รถยนต์เกิน 6 ล้อขึ้นไป จะจ่ายค่าผ่านทางจะเพิ่มเป็น 245 บาท

 

ทั้งนี้ ร่างกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม การใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ฯกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี-พัทยา โดยเห็นชอบให้ทางหลวงพิเศษช่วงดังกล่าวเป็นทางหลวงพิเศษ ที่เก็บค่าผ่านทางในระบบปิด โดยตลอดระยะทาง จะไม่มีรถจากข้างนอกเข้ามาได้ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 เม.ย. 2561 เป็นต้นไป

 

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...