กำลังอ่าน :
ซีพี ระบุ พร้อมเลิกจำหน่ายสารเคมีอันตราย
เขียนโดย : WorkpointNews
ข่าวเศรษฐกิจ

ซีพี ระบุ พร้อมเลิกจำหน่ายสารเคมีอันตราย

View 4 นาที 6 มกราคม 2018
เขียนโดย
WorkpointNews
SHARE
COMMENT

ประเด็นคือ – ระหว่างที่ยังไม่มีความชัดเจนว่า คณะอนุกรรมวัตถุอันตรายจะมีมติยกเลิกการใช้สารเคมีที่มีความเสี่ยงสูง พาราควอต คลอไพรีฟอส และไกลโฟเซตหรือไม่ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ ออกมาระบุว่า หากพบว่าบริษัทในเครือจำหน่ายสารเคมีที่ก่อให้เกิดการตกค้าง ก็พร้อมเลิกจำหน่าย

วันที่ 6 ม.ค. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรยังคงใช้สารเคมีที่มีความเสี่ยงสูงในการทำเกษตร ทั้งพาราควอต คลอร์ไพรีฟอส และไกรโฟเซต เพื่อช่วยในการจำกัดศัตรูพืช ขณะนี้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายแต่งตั้งขึ้นอยู่ระหว่างการพิจารณาว่า ยกเลิกการใช้สารทั้ง 3 ชนิดหรือไม่

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพีกรุ๊ป ระบุว่า หากพบว่าบริษัทในเครือจำหน่ายสารที่มีการตกค้างในดินและส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคจะเลิกจำหน่าย เชื่อว่าจะไม่กระทบธุรกิจซีพี

นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ระบุว่า กรณีนี้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ ซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีเพียงบริษัทเดียว แต่เป็นความรับผิดชอบของทุกบริษัทที่ต้องตระหนักในการใช้สารเคมีอันตราย

ส่วนความคืบหน้าการพิจารณาว่าจะมีการยกเลิกการใช้สารเคมีดังกล่าวหรือไม่ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล และจะเสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาในเดือนมีนาคมนี้ ระหว่างนี้กรมวิชาการเกษตรจะทยอยต่อทะเบียนยาที่หมดอายุไปก่อน แต่จะชะลอการขอขึ้นทะเบียนใหม่จนกว่าจะได้ข้อสรุป

นายสมชาย เนาสราญ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เจียไต๋ บริษัทในเครือซีพี ซึ่งดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ธุรกิจปุ๋ย และธุรกิจอารักขาพืช ระบุว่า ปัจจุบันบริษัทได้รับใบอนุญาตการใช้สารเคมีไกลโฟเซตเพียงชนิดเดียว มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 20-30 ชนิด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือยาปราบศัตรูพืช ยากำจัดโรคพืช และยากำจัดแมลง ซึ่งคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 16 จากมูลค่าตลาดที่ 12,000 ล้านบาท

แต่ขณะนี้ยังไม่มีท่าทีจากผู้บริหารจากเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ ต่อการยกเลิกการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สารเคมีไกรโฟเซต ที่ได้รับอนุญาต ตามแนวคิดของนายธนินท์

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...