กำลังอ่าน :
ชาวสวนยางขีดเส้นตาย 10 ม.ค. กยท.แก้ราคายางตกต่ำ
เขียนโดย : WorkpointNews
ข่าวเศรษฐกิจ

ชาวสวนยางขีดเส้นตาย 10 ม.ค. กยท.แก้ราคายางตกต่ำ

View 2 นาที 9 มกราคม 2018
เขียนโดย
WorkpointNews
SHARE
COMMENT

ประเด็นคือ – เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เรียกร้องการยางแห่งประเทศไทย ประกาศหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกร ขู่หากไม่ยอมช่วยเหลือจะเดินทางเข้ามาทวงถามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 9 ม.ค.2561 นายประทบ สุขสนาน ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดตรัง และรองประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แม้ว่าครม.จะมีมติ เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเป้าหมายจะผลักดันราคายางพาราให้สูงขึ้นถึงกิโลกรัมละ 65 บาท รวมจำนวน 7 โครงการ แต่มาตรการต่างๆดังกล่าว ยังเป็นเพียงแค่การเห็นชอบในหลักการเท่านั้น ขณะเดียวกันราคายางพาราก็ยังไม่กระเตื้องขึ้น

ดังนั้น เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจะให้เวลา การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในวันที่ 10 มกราคม เท่านั้น ในการพิจารณาแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการรับซื้อยางตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานของรัฐ และการชดเชยช่วยเหลือเกษตรกร

โดยหลังวันที่ 10 มกราคม หากยังไม่การประกาศออกมา ทางเครือข่ายจะมีการนัดประชุม เพื่อกำหนดวันเดินทางเข้ากรุงเทพฯไปพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทวงถามแนวทางการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ ตามมติ ครม.ดังกล่าวต่อไป

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...