กำลังอ่าน :
สวนดุสิตโพลเผย “ความกังวัลคนไทยวันนี้” ชี้ “ปากท้อง รายได้ ศก.ตกต่ำ” วิตกสุด
เขียนโดย : WorkpointNews
ข่าวเศรษฐกิจ

สวนดุสิตโพลเผย “ความกังวัลคนไทยวันนี้” ชี้ “ปากท้อง รายได้ ศก.ตกต่ำ” วิตกสุด

View 6 นาที 11 กุมภาพันธ์ 2018
เขียนโดย
WorkpointNews
SHARE
COMMENT

สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจความวิตกกังวลของคนไทย พบเรื่องปากท้อง ความเป็นอยู่ รายได้ ของกินของใช้ราคาแพง ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ คนไทยวิตกกังวลมากสุด

วันที่ 11 ก.พ. 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจ ความวิตกกังวลของคนไทย ณ วันนี้ จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,273 คน ระหว่างวันที่ 6 – 10 ก.พ. 2561

โดยสวนดุสิตโพลกล่าวว่า ท่ามกลางความวิตกกังวลและความหนักใจของประชาชน ที่มีในบ้านเมือง ณ วันนี้ ทั้งในเรื่องของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ซึ่งได้ผลสำรวจดังนี้

 

อันดับ 1 (78.32%) ชีวิตความเป็นอยู่ ปากท้อง รายได้ ค่าครองชีพสูง ของกิน-ของใช้แพง

เพราะ มีหนี้สิน เงินไม่พอใช้ รายได้ไม่พอกับรายจ่าย มีภาระมาก ความเป็นอยู่ลำบาก สังคมเหลื่อมล้ำ ฯลฯ

วิธีแก้ ประหยัด กินใช้อย่างพอเพียง ทำงานหารายได้เพิ่ม กู้ยืม หมุนเงิน รัฐบาลช่วยเหลือ เร่งแก้ไขปัญหา ฯลฯ

 

อันดับ 2 (69.05%) เศรษฐกิจตกต่ำ การค้าการลงทุนไม่ดี

เพราะ กระทบต่อทุกภาคส่วน มีคนตกงาน ต่างชาติไม่ลงทุน ทำให้ประเทศไม่ก้าวหน้า คนไม่มีกำลังซื้อ ฯลฯ

วิธีแก้ รัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน ธนาคารให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ ยกเว้นภาษี เร่งจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ

 

อันดับ 3 (66.46%) อุบัติเหตุบนท้องถนน การจราจร

เพราะ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น คนใช้รถใช้ถนนมากขึ้น กฎหมายไม่รุนแรง รวมทั้งต้องออกไปทำงานทุกวัน

วิธีแก้ ช่วยกันรณรงค์ กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึก ปฏิบัติตามกฎจราจร เมาไม่ขับ ขับรถอย่างมีสติ ไม่ประมาท ฯลฯ

 

อันดับ 4 (63.45%) การเมือง โดยเฉพาะการเลือกตั้งและความขัดแย้ง

เพราะ ยังมีความขัดแย้งอยู่ การทุจริตคอร์รัปชั่น กระทบภาพลักษณ์ประเทศ อยากให้มีการเลือกตั้ง ฯลฯ

วิธีแก้ ควรแก้โดยรัฐบาลดำเนินการตามโรดแมป จัดการเลือกตั้ง ปฏิรูปอย่างจริงจัง รับฟังความคิดเห็น ทุกฝ่ายร่วมมือกัน ฯ

 

อันดับ 5 (63.08%) โรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพอนามัย

เพราะ มีโรคประจำตัว กระทบต่อการทำงาน ค่ารักษาพยาบาลสูง รวมถึงกังวลว่าไม่มีคนคอยดูแล ไม่อยากป่วย ฯลฯ

วิธีแก้ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ ดูแลสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด กินอาหารที่มีประโยชน์ ฯลฯ

 

อันดับ 6 (61.67%) หน้าที่การงาน งานที่ทำ ธุรกิจ ค้าขาย

เพราะ เศรษฐกิจไม่ดี อาจมีการเลิกจ้าง ลดค่าแรง มีลูกค้าน้อยลง รายได้ลด ธุรกิจซบเซา ฯลฯ

วิธีแก้ ช่วยเหลือตนเอง หาจุดเด่นเพื่อเพิ่มมูลค่า ขยันทำงานมากขึ้น หารายได้เสริม ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ฯลฯ

อันดับ 7 (45.17%) สิ่งแวดล้อม ป่าไม้ สภาพอากาศ

เพราะ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงทุกวัน มีคนบุกรุก ทำร้ายสัตว์ป่าและธรรมชาติ ทำให้โลกร้อน อากาศเปลี่ยนแปลง ฯลฯ

วิธีแก้ กระตุ้นให้ทุกคนมีจิตสำนึก ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และไม่ทำลาย ฟื้นฟูผืนป่า รัฐเอาจริงเอาจัง ฯลฯ

 

อันดับ 8  (43.12%) คือ คุณภาพการศึกษาไทย

เพราะมีผลต่อการพัฒนาประเทศ เป็นห่วงเยาวชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไทยการศึกษารั้งท้าย ฯลฯ

วิธีแก้ ปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง ปรับโครงสร้างการศึกษา จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ฯลฯ

 

อันดับ 9 (42.81%) การบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม สองมาตรฐาน

เพราะ มีข่าวให้เห็นบ่อยครั้ง ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายในทางมิชอบไม่ยุติธรรม คนรวยกับคนจนแตกต่างกัน

วิธีแก้ ควรมีช่องทางร้องเรียน ดำเนินการอย่างจริงจัง มีบทลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเหมาะสม ช่วยกันสอดส่องดูแล ฯลฯ

 

อันดับ 10 (40.93%) คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม

เพราะ สังคมเสื่อมโทรม เห็นแก่ตัว ไม่มีน้ำใจ อารมณ์ร้อน มีพฤติกรรมรุนแรง โหดร้าย อาชญากรรมมากขึ้น ฯลฯ

วิธีแก้ อบรมเลี้ยงดูที่ดี ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่วัยเยาว์ มีแบบอย่างที่ดีให้เห็น ใกล้ชิดศาสนา ฯลฯ

 

ที่มา สวนดุสิตโพล 

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...