กำลังอ่าน :
หักเงินเดือนลูกหนี้ กยศ. นำร่องกลุ่มข้าราชการ เริ่ม มิ.ย.นี้
เขียนโดย : WorkpointNews
ข่าวเศรษฐกิจ

หักเงินเดือนลูกหนี้ กยศ. นำร่องกลุ่มข้าราชการ เริ่ม มิ.ย.นี้

View 3 นาที 12 กุมภาพันธ์ 2018
เขียนโดย
WorkpointNews
SHARE
COMMENT

ประเด็นคือ – กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เตรียมบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้นายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชน หักเงินเดือนลูกจ้างค้างชำระเงินกู้ยืมทางการศึกษา เริ่มหักเงินข้าราชการกลุ่มแรก เดือน มิ.ย. ส่วนเอกชนเริ่ม ต.ค.

วันที่ 12 ก.พ. 2561 นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวถึงการบังคับใช้กฎหมายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่า ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูลที่อยู่-ที่ทำงานของผู้กู้เงิน กยศ.ได้ และให้อำนาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมที่อยู่ในความครอบครองขององค์กรต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน โดย กยศ.จะทำหนังสือแจ้งต่อนายจ้างให้หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้เงิน กยศ.ที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง หลังจากนั้นต้องนำส่งกรมสรรพากรภายในกำหนดระยะเวลา พร้อมกับการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อชำระหนี้คืน

โดยผู้กู้ยืมมีหน้าที่จะต้องให้แจ้งสถานะการเป็นผู้กู้ยืมต่อนายจ้างภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน และจะต้องยินยอมให้กองทุนฯ เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม และชำระคืน รวมถึงต้องยินยอมให้หักเงินเดือนตามจำนวนที่กองทุนแจ้ง เพื่อชำระคืนกองทุนฯ ตามแบบกฎกระทรวงและแนวปฏิบัติต่างๆ ของกองทุน เพื่อรองรับ พ.ร.บ.ดังกล่าว รวมถึงได้จัดเตรียมระบบนำส่งเงินชำระหนี้ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มหักเงินเดือนผู้กู้ในกลุ่มข้าราชการที่กู้เงิน กยศ. รวมทั้งหมด 170,000 ราย เป็นเงินกว่า 16,000 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายนนี้

ส่วนภาคเอกชน จะเริ่มหักเงินเดือนพนักงานที่กู้ยืมเงิน กยศ. ประมาณเดือนตุลาคม โดยจะหักเงินเป็นรายเดือน จากเดิมที่อนุญาตให้มีการชำระเป็นรายปี

สำหรับสถานการณ์การชำระหนี้ของ กยศ.ในระยะ 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 นั้น ถือว่ามียอดใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า เนื่องจากยังไม่สามารถหักเงินเดือนได้โดยตรงตามแผน แต่เท่าที่ประเมินการชำระหนี้ถือว่า มีแนวโน้มที่ดี เพราะอย่างน้อยก็ไม่มียอดที่ผิดนัดชำระเพิ่ม

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...