ไฟเขียว “ปลากัดไทย” เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติที่มี “นายวิษณุ” … อ่านเพิ่มเติม ไฟเขียว “ปลากัดไทย” เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ