1 / 4

แสดงเพิ่มเติม
arrow
โปรดเกล้าฯ ครม.ใหม่แล้ว แต่งตั้งรัฐมนตรี 7 คน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีชุดใหม่ ดังนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็น รองนายกรัฐมนตรี อีกตำแหน่ง นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอนุชา นาคาศัย เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายปรีดี ดาวฉาย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2563
6 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่มเติม
arrow
แสดงเพิ่มเติม
arrow
แสดงเพิ่มเติม
arrow
แสดงเพิ่มเติม
arrow
แสดงเพิ่มเติม
arrow

เช็คสถานการณ์ ข่าว องค์ความรู้ COVID-19

เช็คผลเรียลไทม์ ผลเลือกตั้ง ส.ส.ทัั่วประเทศ 500 ที่นั่ง

ฟรีคิกธวัชชัย วินาทีสะกดคนไทยทั้งประเทศ เอเชียนเกมส์ 2541

ไทม์ไลน์นิตยสารไทย