ภูเก็ต เตรียมเปิดทุกชายหาดให้เที่ยว 9 มิ.ย. ปลอดผู้ติดเชื้อใหม่แล้ว 15 วัน วันที่ 6 มิ.ย. ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 36/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระบาดรอบใหม่ คณะกรรมการฯ รับทราบแนวทางการให้บริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตซึ่งกำหนดเปิดให้บริการ โดยจะต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ในวันที่ 8 มิ.ย. เฉพาะการต่อใบอนุญาต, เปลี่ยนชนิด, ใบแทน, แก้ไข, ระหว่างประเทศ, ค้างดำเนินการ โดยจะเปิดบริการทุกกระบวนงานในวันที่ 22 มิ.ย. เช่น ขอรับใบอนุญาตขับรถ (ใหม่) ต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถที่ต้องอบรม, เปิดการเรียนการสอนหรือการทดสอบของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองหรือสถาบันการศึกษาที่ MOU กับกรมการขนส่งทางบก เป็นต้น [caption id="attachment_449275" align="alignnone" width="1280"] ภาพ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย[/caption] รวมทั้งได้มีมติเห็นชอบให้เปิดชายหาดทุกแห่งตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. เป็นต้นไปแต่ต้องปฏิบัติตามการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่สาธารณะ ริมฟุตพาทและพื้นที่ชายหาด ซึ่งต้องปฏิบัติตามที่ทางราชการกำหนดในเรื่องของมาตรการการป้องกันโรคอย่างเข้มข้น นายภัคพงศ์ กล่าวว่า จะมีการเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ชายหาดแต่ละแห่งมาประชุมในวันที่ 8 มิ.ย. เพื่อร่วมกำหนดแนวทางในการปฏิบัติของประชาชนที่จะเข้าไปใช้ชายหาด พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ห้ามการ์ดตกเด็ดขาด ขณะที่สถานการณ์ของผู้ป่วยโควิดใน จ.ภูเก็ต มีผู้ติดเชื้อยืนยันโรค จำนวน 227 ราย รักษาหายให้กลับบ้าน 223 ราย เสียชีวิต 3 ราย จำหน่าย 1 ราย เนื่องจากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และตรวจพบภายหลังว่าติดโควิด-19 หลังจากพบผู้ป่วยรายสุดท้าย จนถึงขณะนี้ภูเก็ตไม่พบผู้ป่วยมาเป็นเวลาประมาณ 15 วันแล้ว อย่างไรก็ตาม มีคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศผ่านทางท่าเรือภูเก็ต ที่จะต้องมีการกักตัวเพื่อรอดูอาการเป็นเวลา 14 วันในสถานที่ที่กำหนดไว้ นอกจากนั้นยังมีการเฝ้าระวังและตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มที่มาพบแพทย์และมีอาการเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ ผู้ที่ป่วยและไปเข้ารับการรักษาที่คลินิก รวมถึงกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์
6 มิ.ย. 2563